wandschild

Homepage
Dumont, André

 Oss

wapen


wapen van de pastoor George Dumont

bewoner en verheffer van het

Sibberhuis

te

Oud -Valkenburg

beschrijving van het wapen volgens de

ARMORIAL GÉNÉRAL

précédé d'un

dictionnaire des termes du blason

par

J.B. Rietstap

tome 1 & 2Dumont , Liège

Schild, zilverkleurig met rode schuinbalk.

Bijstukken, 2 gelijke rozen aan de uiteinden goudkleurig,

de tussenbladeren groen, natuurlijke kleur

Vrij kwartier rood, beladen met een staande leeuw van goud,

met een rode fakkel.

De leeuw opgericht.

Het is bijna met zekerheid te zeggen dat dit wapen niet tot de familie Dumont behoort welke woonden in het gebied begrenst door de lijn Maastricht-Aken-Verviers-Luik.Het is mogelijk dat pastoor George Dumont uit Bas-Oha afkomstig (ca 20 km onder Luik aan de Maas) die volgens de publicatie over het Sibberhuis te Oud Valkenburg, eigenaar en verheffer is geweest van het Sibberhuis ( 1694-1696) en dit wapen voerde, behoort tot een familie Dumont welke voornamelijk uit het gebied rondom Namen afkomstig is. Een duidelijke aanwijzing hiervoor is o.a. dat de naam George, en voornamen Paul en Margareta van zijn broer resp. zuster in het geheel niet voorkomt in de familie Dumont. Tot op heden is er geen bevestiging gevonden dat zij behoorde tot de familie die oorspronkelijk uit Mont bij Verviers afkomstig is.

Als we de beroepen van de familieleden over 350 jaar bezien is het ook niet waarschijnlijk dat er een familiewapen is geweest. Behoudens een korte tijd dat er sprake is van een Molenaar (te Bolland ) zijn het voornamelijk landarbeiders, kleine boeren, dagloners, smeden en dienstmeiden.

Ook de eventuele samenhang van de komst van de familie Dumont uit Bolland via Oud- Valkenburg en het Sibberhuis is nog niet goed onderzocht.Veel gegevens zijn al nagetrokken maar de harde bewijzen ontbreken nog.Oss, oktober 2002

top

Laatste wijzing d.d. 7 mei2007
Heeft u op- of aanmerkingen? Stuur een E-mail naar de Dumont André